Protocollen, regels en afspraken

Bij Ons Kindercentrum gelden er een aantal protocollen, regels en afspraken. Omdat wij papier vrij in het bedrijf willen staan kunt u alle informatie online bij ons lezen. Tevens is dan ook ons streven een open bedrijf te zijn voor nieuwe en bestaande klanten.

      Informatie (nieuwe)ouders en kinderen

     Gezondheid – veiligheid

     Algemene informatie

  • LRK, registratie inspectie kinderopvanghttps://www.landelijkregisterkinderopvang.nl/pp/inzien/Oko/InspectieRapport.jsf?selectedResultId=200673&documentId=0
  • Kinderopvangtoeslag
    Ouders die gebruik maken van kinderopvang, hebben mogelijk recht op kinderopvangtoeslag. Sinds 1 januari 2014 is het belangrijk dat de toeslag aangevraagd wordt binnen 3 maanden na de maand, waarin de kinderopvang is begonnen. Zo wordt geen maand kinderopvangtoeslag misgelopen. Zie www.toeslagen.nl
  • Reglement geschillencommissie kinderopvang
    Ons Kindercentrum is aangesloten bij de geschillen commissie. Lees het reglement voor meer informatie. In 2019 hebben wij het certificaat verdiend. “Samen werken aan kwaliteit”. Ook in het jaar 2023 is Ons Kindercentrum klachtenvrij.
  • BeslisboomDe richtlijnen zoals deze zijn opgenomen in de beslisboom, zijn dezelfde richtlijnen als die op de website van de Rijksoverheid staan. De richtlijnen worden in de beslisboom alleen anders in beeld gebracht om makkelijker te kunnen bepalen wanneer een kind wel en niet naar de opvang (of naar school) mag.