Onze Visie

Ik vind het zo leuk! Waarom mag ik hier niet elke dag naar toe?

Zegt…. als zijn moeder hem ophaalt naar een dag in onze BSO

In een omgeving waar vertrouwen en respect heerst, kan het kind zich ontspannen en zich openstellen, ontwikkelen en uitdrukken. De pedagogisch werkers hebben een begeleidende en soms sturende rol. Bij het aanbieden van activiteiten spelen zij in op de behoeften van de kinderen. Hoewel uw kind bij Ons Kindercentrum een klein stukje van de dag aanwezig is, zijn we ons er zeer van bewust dat wij bijdragen aan de opvoeding en het welbevinden van uw kind. Hoe wij dat doen en welke middelen we inzetten, leest u in ons pedagogisch beleid ped. beleid _2023 geconverteerd
Wil je een kijkje nemen? Je bent van harte welkom! Neem contact met ons op om een afspraak te maken.