We vinden het belangrijk dat je persoonsgegevens veilig zijn bij ons. Daarom hebben we ons privacybeleid geüpdate en de samenwerking en contracten met onze partners beoordeeld en waar nodig herzien. Gelijk met de nieuwe Europese wetgeving zullen de nieuwe voorwaarden per 25 mei 2018 ingaan.