Bij De Molen – Ons Kindercentrum is er per 1 januari 2019 geen oudercommissie.
Samen met marjolein, beleidsmedewerker en de directie is er met regelmaat een overleg. In onze nieuwsbrieven en tijdens de intake gesprekken wordt er aan alle ouders gevraagd om deel te nemen aan de oudercommissie.