Zorg bij  Ons Kindercentrum

Goed welzijn voorkomt zorg. In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn gemeenten verantwoordelijk voor ondersteuning van inwoners, zodat die zoveel mogelijk zelfstandig zijn en kunnen meedoen. Hiervoor heeft de gemeente verschillende vormen van ondersteuning beschikbaar zoals begeleiding, dagbesteding, individuele basishulp en specialistische hulp.

Individuele begeleiding wordt ingezet voor onder andere woonbegeleiding of thuisbegeleiding. Onder begeleiding voor groepen vallen onder andere dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking en dagopvang voor ouderen. Het doel van begeleiding is het bevorderen, behoud of compenseren van zelfredzaamheid van mensen met een beperking.

Iedereen die in aanmerking wil komen voor begeleiding kan zich wenden tot de gemeente. Een medewerker van de gemeente maakt aan de hand van een zogenoemd keukentafelgesprek een inschatting in hoeverre de aanvrager van begeleiding in staat is om deel te nemen aan wijk- en buurtactiviteiten, eventueel met hulp van partner, mantelzorger, familie, buren, kennissen, etc. Als een oplossing in het eigen netwerk van de aanvrager niet lukt, dan kan de gemeentemedewerker overwegen om specialistische zorg in te kopen bij een zorgaanbieder.

Ons Kindercentrum biedt een fijne plek aan aan kinderen in de buitenschoolse opvang. Onder begeleiding draaien ze mee in de groep om hier te werken aan hun hulpvraag. Voor meer informatie neem gerust contact met ons op, samen creëren wij de leukste plek voor jou zorgvraag.