Corona op de  buitenschoolse opvang

De buitenschoolse opvang is weer volledig open. 

Extra maatregelen 

Om de verspreiding van het virus te voorkomen, gelden er extra maatregelen op de buitenschoolseopvang. Naast deze extra maatregelen moet iedereen zich aan basisregels houden. Ons kindercentrum leeft de volgende regels na.

 Basisregels voor iedereen

Beslisboom

Voor de actuele beslisboom verwijzen wij u door naar de site van de rijksoverheid.

Risico’s veiligheid en gezondheid 

Om alle risico’s zoveel mogelijk in beeld te hebben heeft de directie van Ons kindercentrum tevens de taak als preventiemedewerker. Deze werkt actief aan het bevorderen van de veiligheid en gezondheid binnen de organisatie.

1 Hygienevoorschriften

 • Zorg dat zowel medewerkers als kinderen een goede handhygiëne kunnen aanhouden.
 • Zorg voor water en zeep.
 • Faciliteer het handen wassen in ieder geval: bij aankomst op opvang, na het buiten spelen, voor het (klaarmaken van) eten, na toiletbezoek, na contact met dieren en bij vieze of plakkerige handen.

Was je handen

 • Communiceer over de hygiënemaatregelen en laat iedereen deze zo nauwkeurig mogelijk opvolgen: zit niet met je handen aan je gezicht, schud geen handen, hoest of nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes om je neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
 • Zorg voor instructies om de (jongere) kinderen te helpen met het goed leren handen wassen en hoest- en nieshygiëne aan te houden.
 • Maak handcontactpunten zoals deurklinken, touchscreens (die meerdere personen aanraken) en spelmateriaal meerdere keren per dag schoon met schoonmaakdoekjes of met water en zeep (bijvoorbeeld allesreiniger).
 • Zorg voor voldoende (hand)zeep en papieren handdoekjes in de toiletten.
 • Maak na iedere werkdag de ruimte/voorziening goed schoon volgens het reguliere schoonmaakprotocol.

Ventilatie en binnenklimaat

 • Zorg ervoor dat de ventilatie voldoet aan de regelgeving (Bouwbesluit), arbocatalogi en geldende richtlijnen.
 • Zorg voor voldoende ventilatie door of ramen op een kier te zetten, of via roosters of kieren, of met mechanische ventilatiesystemen.
 • Lucht groeps- en opvangruimtes en andere ruimtes elke dag regelmatig. Doe dat niet als er meerdere mensen in de ruimte aanwezig zijn. Doe dit bijvoorbeeld vóór aankomst van de kinderen of tijdens het buitenspelen door de ramen en deuren 10 à 15 minuten tegenover elkaar open te zetten.

3 Besmetting op locatie

 • In het geval van een positieve besmetting onder medewerkers of kinderen op een locatie wordt de GGD geïnformeerd door de houder.
 • Wanneer een persoon (kind of medewerker) positief is getest voert de GGD bron- en contactonderzoek (BCO) uit, zowel buiten als binnen de kinderopvang/school. De GGD komt, indien van toepassing, met adviezen of neemt de regie in de te nemen maatregelen.
 • Vraag de ouders van een kind dat positief test of zij de kinderopvanglocatie en indien van toepassing ook de school informeren over de besmetting. De BSO locatie en school kunnen onderling contact opnemen, met inachtneming van de privacyregels. 

 

Brengen en halen

 • Voor groep 1 tot en met 8 geldt dat één ouder/verzorger het kind mag brengen en halen.
 • Daarbij blijven zij buiten de opvanglocatie of in de hal met mondkapje en  houden 1,5 meter afstand.
 • Ouders maken gebruik van de bel.
 • De pedagogisch medewerker brengt het kind naar beneden.

Afstand houden

 • Pedagogisch medewerkers houden zoals altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Tussen de kinderen onderling en tussen kinderen en personeel is 1,5 meter afstand houden niet verplicht.
 • Ouders wachten buiten het hek of in hal en houden 1,5 meter afstand tot elkaar.