Kinderopvang goedkoper in 2018

Kinderopvangtoeslag 2018

Goede kinderopvang biedt een vertrouwde en veilige omgeving die gericht is op de ontwikkeling van kinderen. Het heeft kinderen veel te bieden en zorgt voor een goede basis. Kinderopvang heeft dan ook een meerwaarde voor ouders en kinderen bij de combinatie van werk of studie en privé.

De Molen – Ons Kindercentrum is blij dat het kabinet deze meerwaarde ondersteunt en dit positief heeft vertaald naar een verhoging van maximaal te vergoeden uurprijzen en de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2018. Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben profijt van deze verhoging.

Wijzigingen

In het kort komen de wijzigingen in de kinderopvangtoeslag en maximaal te vergoeden uurprijzen erop neer dat:     

  • het maximumuurtarief voor de BSO is €6,95
  • ouders met een laag inkomen de kinderopvang grotendeels vergoed krijgen.

Tarieven De Molen – Ons Kindercentrum 2017-2018

In het tarievenoverzicht 2018 op onze website zijn alle tarieven te vinden.

Het tarief van De Molen – Ons Kindercentrum  is voor 2018 met 0% verhoogd. De prijsstijging van 2017 was grotendeels  gebaseerd op een toename van de loonkosten, veroorzaakt door per CAO bepaalde loonstijgingen en een stijging van de sociale lasten. Met deze tariefverhoging konden wij onze onderscheidende visie en kwalitiet blijven waarborgen. 

In het tarievenoverzicht 2017-2018 op onze website zijn alle tarieven te vinden.

Prijs 2017- 2018docx