Kinderopvang goedkoper in 2017

Kinderopvangtoeslag 2017

Goede kinderopvang biedt een vertrouwde en veilige omgeving die gericht is op de ontwikkeling van kinderen. Het heeft kinderen veel te bieden en zorgt voor een goede basis. Kinderopvang heeft dan ook een meerwaarde voor ouders en kinderen bij de combinatie van werk of studie en privé.

De Molen – Ons Kindercentrum is blij dat het kabinet deze meerwaarde ondersteunt en dit positief heeft vertaald naar een verhoging van maximaal te vergoeden uurprijzen en de kinderopvangtoeslag per 1 januari 2017. Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen hebben profijt van deze verhoging.

Wijzigingen

In het kort komen de wijzigingen in de kinderopvangtoeslag en maximaal te vergoeden uurprijzen erop neer dat:     

  • het maximumuurtarief voor alle opvangvormen met 4,21 % omhoog gaat. 
  • ouders met een laag inkomen de kinderopvang grotendeels vergoed krijgen.
  • Bij de laagste inkomens werd in 2016 al 93 % van de kosten vergoed. In 2017 wordt dit 94 %.
  • de verhoging van de kinderopvangtoeslag vooral een gunstig effect heeft voor ouders met een midden- en hoog inkomen.
  • Voor de hoge inkomens wordt het minimale  toeslagpercentage voor het eerste kind verhoogd van 23,8 % naar 33,3 %.

Tarieven De Molen – Ons Kindercentrum2017

Het tarief van De Molen – Ons Kindercentrum  is voor 2017 met 3 % verhoogd. De prijsstijging is grotendeels  gebaseerd op een toename van de loonkosten, veroorzaakt door per CAO bepaalde loonstijgingen en een stijging van de sociale lasten. Met deze tarriefverhoging kunnen wij onze onderscheidende visie en kwalitiet blijven waarborgen.

In het tarievenoverzicht 2017op onze website zijn alle tarieven te vinden.

Het tarief van De Molen – Ons Kindercentrum  is voor 2017 met 3 % verhoogd. De prijsstijging is grotendeels  gebaseerd op een toename van de loonkosten, veroorzaakt door per CAO bepaalde loonstijgingen en een stijging van de sociale lasten. Met deze tarriefverhoging kunnen wij onze onderscheidende visie en kwalitiet blijven waarborgen.

In het tarievenoverzicht 2017op onze website zijn alle tarieven te vinden.

Prijs 2017